Rädsla, beslutsvånda, handlingsförlamning, avstängdhet, depression

Rädsla, beslutsvånda, handlingsförlamning, avstängdhet, depression

2022-10-24

<p>Det märks på många sätt att rädsla, beslutsvånda och handlingsförlamning har satt klorna i människor. Kriget i Ukraina, de skenande energipriserna och det vikande konjunkturläget blir för många av oss för mycket att hantera. </p>

Läs mer ...
Är du rentav rädd för att känna kärlek?

Är du rentav rädd för att känna kärlek?

2022-10-13

Vilka känslor undviker du helst? Rädsla? Skam? Svaghet? Kanske rentav kärlek? Men, tänker du kanske, kärlek är ju en "bra" känsla - eller?

Läs mer ...
I helgen djupdök jag

I helgen djupdök jag

2022-10-03

Cici var med på den svenska pilotomgången av Ut ur mörkret vars fokus är depression, oro och stress. Efteråt beskrev hon helgen i diktraderna nedan, som så fulländat fångar flödet från lördag morgon till söndag kväll.

Läs mer ...
Det går faktiskt inte att tänka sig frisk

Det går faktiskt inte att tänka sig frisk

2022-02-24

I Sverige får en av fem diagnosen depression någon gång i sitt liv. Om det gick att tänka sig frisk skulle det inte vara så. Den här artikeln förklarar varför, och vad du kan göra som faktiskt fungerar.

Läs mer ...
Efter cancern: en av fem drabbas av PTSD (posttraumatisk stress)

Efter cancern: en av fem drabbas av PTSD (posttraumatisk stress)

2021-10-04

Aktuell forskning visar att en av fem cancerpatienter lider av PTSD ett halvår efter avslutad behandling. Oro, ångest, stress, depression, utmattning och samtidigt överkänslighet. Men det behöver inte vara så.

Läs mer ...
I spåren av cancerhelvetet

I spåren av cancerhelvetet

2022-02-24

- Jag har hittat en knöl i bröstet.

Det var en av de första dagarna efter nyår 2021. Vi var ute och gick, som vanligt mest under tystnad, var och en i sina egna tankar, när Silva till sist valde att berätta.

Läs mer ...
Kanske var det faktiskt bättre förr - och hur du kan få det bättre nu!

Kanske var det faktiskt bättre förr - och hur du kan få det bättre nu!

2021-05-28

Svaret på om det var bättre förr eller inte landar ofta i att nostalgiska gamlingar som har svårt att anpassa sig till nuet längtar tillbaka till en idealiserad och förenklad bild av hur det var förr.

Läs mer ...
Corona och andra katastrofer: din reaktion går att påverka

Corona och andra katastrofer: din reaktion går att påverka

2021-04-18

När jag började skriva denna artikel i mars såg jag samtidigt nyheter rulla förbi på mobilen om att börser runt om i världen sjunkit 5-7%. Oljepriserna sjönk 30% på ett par timmar. 

Läs mer ...
Ut ur mörkret online - vi är lite överväldigade över att det kunde bli riktigt så bra!

Ut ur mörkret online - vi är lite överväldigade över att det kunde bli riktigt så bra!

2021-09-29

I helgen som gick var det världspremiär för Ut ur mörkret - Out of the Blue. Hela helgseminariet genomfördes online under ledning av Lars Hornborg och teamet Britt-Marie Jemth, Eva Okeijn och Ann Carlberg. Att det skulle bli riktigt så lyckat var mer än vi vågat planera för.

Läs mer ...
.