Möt teamet som jobbar med Ut ur mörkret

Lars Hornborg,
seminariedare

lars@uturmorkret.se

Mona Gafvelin, ansvarig för The Journey i Sverige

mona@uturmorkret.se

Britt-Marie Jemth, 
organisatör

britt-marie@uturmorkret.se

Eva Okeijn, 
organisatör

eva@uturmorkret.se

Camille Viktoria, ansvarig för The Journey i Danmark

camille@uturmorkret.se

Maj-Britt Lilliequist,
översättning

maj-britt@uturmorkret.se

Lars Hornborg och Britt-Marie Jemth är också grundare av Terapeutonline.se, Sveriges första oberoende söktjänst för att hitta terapeuter som möter dig online eller i fysiskt möte - och för terapeuter som vill nå ut bättre. Där hittar du bland annat flera Resanterapeuter, skolade i de verktyg som används i Ut ur mörkret-workshoparna.

.