Möt teamet som jobbar med Ut ur mörkret

Lars Hornborg,
seminariedare

lars@uturmorkret.se

Mona Gafvelin, ansvarig för The Journey i Sverige

mona@uturmorkret.se

Britt-Marie Jemth, 
organisatör

britt-marie@uturmorkret.se

Eva Okeijn, 
organisatör

eva@uturmorkret.se

Camille Viktoria, ansvarig för The Journey i Danmark

camille@uturmorkret.se

Maj-Britt Lilliequist,
översättning

maj-britt@uturmorkret.se

.