Möt teamet som jobbar med Ut ur mörkret

Lars Hornborg

Lars Hornborg
lars@uturmorkret.se

Britt-Marie Jemth

Britt-Marie Jemth
britt-marie@uturmorkret.se

Pia Östberg

Pia Östberg
pia@piasliv.se

Lars Hornborg och Britt-Marie Jemth är också grundare av Terapeutonline.se, Sveriges första oberoende söktjänst för att hitta terapeuter som möter dig online eller i fysiskt möte - och för terapeuter som vill nå ut bättre. 

Mer information om resanmetoden hittar du på Resanmetoden.se. Där hittar du också ett antal resanterapeuter, skolade i de verktyg som används i Ut ur mörkret-workshoparna.


.