Detta lär du dig under helgen

  • Varför stress, oro och depression är så vanliga i dagens samhälle - och de verkliga orsakerna till att de uppstår
  • Vad social betingning är och dess påverkan på både din emotionella och fysiska hälsa
  • Hur du effektivt kan hantera sömnproblem, oro, oförätter, negativa inre röster, utmattning, humörsvängningar med mera
  • Hur du kan göra dig av med ohälsosamma föreställningar som skapar utmattning, utbrändhet eller panikattacker
  • Livsstrategier för ökad energi, självförtroende, glädje och lycka i ditt liv

Nyfiken på om och hur det kan fungera att delta i Ut ur mörkret online, utan att behöva lämna hemmet?

Allt fler män känner att det är dags att komma vidare, bort från schablonbilder av hur man måste vara som "man".

"Det var som att jag fick kontakt med livet igen" 

- kort intervju med en deltagare en månad efter workshopen

Helgworkshopen Ut ur mörkret (”Out of the Blue”) hjälper dig att hitta och förstå varför du mår som du mår. Du får lära dig stegen mot ökad klarsynthet, sinnesro och lätthet. Dessutom får du hjälp att utveckla de färdigheter du behöver för att hjälpa dig tillbaka till livet.

Ut ur mörkret-workshopen använder särskilt utformade tekniker och processmetodik från The Journey. Denna helg ger dig en verklig möjlighet att upptäcka och förändra det som från början skapade stress, oro eller depression. 

Under helgen växlar vi mellan att jobba i helgrupp och att arbeta i par. Du behöver inga förkunskaper - i parövningarna får du detaljerad handledning och hjälp av utbildade Resanterapeuter.

Resanmetoden är inte avsedd för att ställa diagnos eller behandla sjukdom. Vid misstänkt sjukdom bör du alltid söka medicinsk hjälp och/eller samråda med behandlande läkare. 

.