Metoden

Metoden är utvecklad av Kevin Billett och bygger på Resanmetoden, ett terapeutiskt ramverk med fokus på att hitta undantryckta känslor och traumaminnen och hjälpa dem att släppa taget om oss.

Resanmetoden utvecklades i mitten av 1990-talet av Brandon Bays, som också är Kevins fru och affärspartner. Tillsammans utgör de motorn i The Journey Seminars som erbjuder workshopar, seminarier och utbildningar i hela världen, inklusive utbildningen till Resanterapeut (Journey Practitioner).

Ut ur mörkret - fokus på nya vägar ur depression, oro, stress, utbrändhet

Medan Resan-helgerna riktar sig till alla som vill hitta läkning av något slag - eller personligt utveckling - vänder sig Ut ur mörkret mer fokuserat till den som behöver hitta nya vägar tillbaka till glädje och emotionell hälsa i livet igen. 

Formatet är en helgworkshop live eller online.

Kalendariet hittar du här.

.