1 av 3 som drabbats av cancer lever i ångest, skräck eller depression
PTSD

Lars Hornborg, seminarieledare, om hans hustrus bröstcancer 2021:

"När vi förstod att vården på de flesta håll i landet begränsar uppföljningen till det kroppsliga insåg vi att något behöver göras. Silvas 'medsystrar' som var ett halvår före henne i processen vittnade genomgående om dödsskräck, ångest, sömnsvårigheter, oändlig trötthet, en hjärna som inte vill fungera, och kvardröjande fysiska symtom efter cytostatikabehandlingen".

Sliter du med att försöka vara stark
Finns det känslor som du undviker till varje pris? Har du lärt dig att inte be om hjälp för att inte verka svag
Känner du dig avstängd, maktlös och ofri

Du är långt ifrån ensam. Var tredje cancerpatient sliter med rädsla, ångest eller depression. En av fem lider av PTSD - posttraumatisk stress.

Under helgen använder vi verktyg och metodik från bland annat Ut ur mörkret (”Out of the Blue”), som bygger på Resanmetoden, och även traumaspecifika övningar. 

Du får tillgång till både kunskap och verktyg för att lösa upp trauman, nertryckta känslor och annat i ditt undermedvetna som hindrar dig från att må bra.

Vårt löfte

Du kommer att få bättre förståelse för varför du mår som du gör - hur det påverkar din hjärna och resten av ditt system när du trycker undan jobbiga känslor, kämpar för att vara stark och räcka till, försöker intala dig själv att det är bra nu fast det inte är det - och vad du kan göra.

Du kommer att hitta nya strategier istället för de som skapar utmattning, utbrändhet eller panikattacker - en hållbar väg till ökad energi, självförtroende, glädje och lycka i ditt liv. 

Seminarieledarna hittar du nedan!

Mer forskning: sambandet
kropp-tankar-känslor

Forskningen inom bland annat Interpersonell neurobiologi lär oss att sambandet mellan hur vi hanterar våra känslor och hur både kropp och psyke mår är mycket starkt. När vi undviker svåra känslor lägger vi i praktiken locket på hela hjärnans känslocentrum. Det går alltså inte att välja bara vissa känslor. Och när vi stänger ner känslocentrum får det flera neurologiska och kroppsliga biverkningar som vi kanske inte är medvetna om. 

Följden stavas oftast utmattning, ångest, oro eller depression.

Lars Hornborg

Internationell seminarie- och workshopledare, samtalsterapeut, coach

"Min fru fick sin andra bröstcancer vid årsskiftet 2020-2021. Förra gången var 15 år sedan. Det hon gick igenom den här gången fick mig att inse att jag behövde skapa detta seminarium."

Britt-Marie Jemth

Workshopledare, samtalsterapeut, kroppsterapeut

"Efter att fått uppleva flera goda vänners resa med bröstcancer så var valet lätt när Lars berättade om sin idé med detta seminarium. Vad händer när resan efter cancern är slut ... vad händer efter stormen?"

Dorothe Trassl

Internationell seminarieledare, psykolog, yogalärare, traumaexpert

"Jag möter ofta kvinnor som sliter med livet efter cancern. De har fastnat i ett posttraumatiskt livsläge och med de verktyg som vi har kan vi hjälpa dem till ett bättre liv, helt enkelt."

Behöver du hjälp med avgiften?

Den som varit i allvarlig sjukdom drabbas inte sällan av en försämrad ekonomi. Det finns många fonder som du kan söka stöd hos. Här hittar du en lista.

Är detta rätt workshop för dig?

Kanske undrar du om du har orken att delta en hel helg? Då är det bra att veta att det blir lite föreläsande, mycket hands-on och gott om pauser!

Kan du verkligen påverka hur du mår?

Ja! All modern forskning påvisar sambandet mellan psyke, känslor och kropp. Att cancerpatienter landar i PTSD är något som går att åtgärda. 

Stöd gärna vår insamling till Bröstcancerförbundet och deras viktiga arbete!

.