Kanske mår du dåligt, kanske söker du mer livsglädje, kanske vill du inte ge upp


Kanske mår du dåligt, kanske söker du mer livsglädje, kanske vill du inte ge upp

Av Lars Hornborg

Kanske handlar det om dig, eller kanske en vän eller anhörig du vill hjälpa. Förmodligen har det hållit på ett tag. Förmodligen stiger förtvivlan i takt med att inget verkar hjälpa.

Eftersom du tog dig förbi rubriken och ingressen är du förmodligen en av alla människor i Sverige (var femte, säger Folkhälsomyndigheten) som drabbats av depression eller annan form av emotionell ohälsa. Du, eller någon som står dig nära.

Längre ner berättar jag kort om en ny möjlighet för dig eller någon du känner att hitta tillbaka till livsglädje, ut ur mörkret! Redan den 1 augusti håller vi en kostnadsfri informationsträff via Zoom.

Du har troligen sökt hjälp hos vården. Eftersom du fortfarande läser har de förmodligen inte lyckats, trots goda försök och verkliga ansträngningar. Så var det med min fru - det tog tio år av sjukskrivning med diagnosen kronisk utmattningsdepression, där vården verkligen ansträngde sig, innan hon till sist hittade en terapiform som hjälpte. 

Tio år av behandlingar och medicineringar, där inget hjälpte och medicineringen gjorde det värre.

Den terapi som hjälpte henne kallas Resanmetoden, en integrativ terapeutisk metod med fokus på känslominnen. Den erbjuds inte av det offentliga, även om en  del psykologer och psykoterapeuter också är utbildade Resanterapeuter. 

Några viktiga utgångspunkter för hur vi arbetar, både i rollen som terapeuter och i våra helgworkshopar ("Ut ur mörkret - ökad livsglädje"):

Det finns inga dåliga känslor

De flesta av oss lärde oss redan som barn att det finns dåliga känslor - t ex ledsen, arg, skamsen - och bra känslor - t ex glad, lycklig, stolt. Vi lärde oss att försöka undvika de dåliga känslorna. Våra föräldrar vädjade till oss att inte gråta, att tänka på roliga saker, att inte vara ledsna, att vara glada. Och vi gjorde vad vi kunde för att undvika det dåliga. Vi stängde av, undvek, försökte tänka bort det som gjorde ont. Det blev till sist en livsstrategi, i tron att det är bra att undvika dåliga känslor. 

Men det fungerar inte. Du behöver tillåta alla känslor på lika villkor.

Det går inte att undvika bara vissa känslor

Forskningen inom bl a Interpersonell neurobiologi visar tydligt att det inte går att välja vilka känslor som får kännas och vilka som ska undvikas. När du stänger av de "dåliga" känslorna sänker du i realiteten aktivitetsnivån i hela känslocentrum. Följden blir en känsla av avstängdhet, meningslöshet, en glädjelös grå tillvaro. Du bidrar till att försätta dig själv i ett depressivt tillstånd.

Det går inte att tänka sig frisk

De traumaminnen som biter sig fast i oss sedan barndomen sitter i den del av neurologin som kallas det limbiska systemet, den tidiga del av hjärnan som hjälpte oss att överleva på savannen. Den finns kvar i vår moderna hjärna men aktiveras bara i krislägen.

Den moderna delen av neurologin, Cortex, är den som vi tänker med, kommunicerar med, räknar, formulerar, skriver - alla de uppgifter som ingår i att vara människa. När vi använder den för att försöka tänka bort ett traumaminne kommer det bara att fungera kortvarigt, eftersom tänkandet inte kommer åt rötterna, det som fastnat i det limbiska systemet. Det är därför som många, både patienter och psykologer, vittnar om att KBT bara har en tillfällig verkan på den psykiska ohälsan.

För att komma åt och städa i traumaminnena behöver vi gå djupare, med verktyg som kommer åt det undermedvetna. Resanmetoden är en sådan metod och den har hjälpt hundratusentals människor runtom i världen de senaste trettio åren.

Ut ur mörkret - ökad livsglädje

Resanmetoden är alltså i grunden en terapeutisk verktygslåda som tar fasta på punkterna ovan. Du kan få hjälp av en Resanterapeut eller delta i en helgworkshop där du under två dagar får grundlig hjälp med att hitta och städa bort rötterna till att du mår dåligt eller inte hittar framåt i livet. Använd länkarna ovan för att läsa mer!

Kostnadsfri informationsträff 1 augusti kl 19 via Zoom

Vill du veta mer och dessutom möta oss som arbetar med helgworkshoparna? Då är du varmt  välkommen till nästa informationsträff. Klicka här för info och (obligatorisk) anmälan. 


.