Corona och andra katastrofer: din reaktion går att påverka


Corona och andra katastrofer: din reaktion går att påverka

När jag började skriva denna artikel i mars såg jag samtidigt nyheter rulla förbi på mobilen om att börser runt om i världen sjunkit 5-7%. Oljepriserna sjönk 30% på ett par timmar. Ett par dagar senare, när artikeln hunnit bli klar, hade svenska börsen sjunkit närmare 30% sedan högsta noteringen i januari. Länder, människor, företag krisar. Och alla fingrar pekar på COVID-19, även känd som Corona-viruset (bild ovan med tillstånd av cdc.gov), som snabbt sprider sig och dödar allt fler människor.  

Nämn Corona och varje person i rummet reagerar på ett eller annat sätt. Det är som när någon nämner cancer eller andra potentiellt dödliga sjukdomar - eller klimatförändringar och dess potentiella effekter på dagens livsformer på vår planet. Det triggar något i oss.

Vissa av oss reagerar starkt eller kraftfullt, antingen nedsättande eller genom att bunkra toalettpapper. För andra gäller motsatt reaktion - undvikande, vill inte lyssna, stänger av. För många blir vikten av att följa regler och rekommendationer, få tag i rätt fakta - kontroll, helt enkelt - viktigare än något annat när potentiell katastrof bankar på vår dörr. Och ifall du inte visste det:

Inget av dessa reaktiva mönster har något att göra med logik eller rationalitet.

De beteenden vi ser hos oss själva och andra drivs alltid av strategier som vi har utvecklat för att skydda oss själva mot det som vi är beredda att göra nästan vad som helst för att undvika. Och de har alltid en grundläggande känslomässig komponent som härrör från negativa upplevelser av känslor (förnedring, svaghet osv) eller från traumatiska incidenter som skapade dessa känslor. De har inget att göra med logik.

De kan ibland tyckas vara logiska, men det är de inte.

Denna flernivåstruktur av känslomässiga rötter som skapar strategier som driver vårt beteende illustreras bäst i Kevin Billetts Lilypad-modell (Näckrosmodellen på svenska). Kevin Billett är författaren till Light in the Heart of Darkness som ligger till grund för seminariet Ut ur mörkret (Out of the Blue). Hans bok kan laddas ner gratis genom att klicka på titeln ovan.

I metaforen för Lilypad-modellen representeras strategier av stjälkar som bär bladen som utgör vårt ytbeteende. På en undermedveten nivå samarbetar dessa strategier och beteenden för att skydda oss från att känna oönskade känslor (rötterna). För ett utvecklat resonemang kring detta, besök denna artikel och bläddra ner till avsnittet Överlevnadsstrategier.

“Överlevnadshjärnan”: utan den skulle vi inte vara här

Vår neurologi har tre huvudkomponenter:

  • Hjärnstammen, som är den mest primitiva delen av vår neurologi, arbetar helt på egen hand utan input eller interaktion från vår tänkande hjärna. Hjärnstammens uppgift är att reglera kroppsfunktioner genom neurotransmittorer och andra mekanismer.
  • Cortex, den moderna, tänkande, logiska, resonerande, sofistikerade delen av vår neurologi som konstruerade det moderna samhället och som hjälper oss att överleva som sociala varelser i de komplexa strukturer vi har skapat.
  • Det limbiska systemet, som kan kallas vår överlevnadshjärna, eftersom varje gång något kritiskt inträffar - en bilolycka, allvarlig sjukdom eller andra hotande situationer - tar det limbiska systemet omedelbart kontrollen och parkerar Cortex tills krisen är över. Huvudkomponenterna i det limbiska systemet är Amygdala som vi ibland kallar ”reptilhjärnan” - snabb som blixten och med fokus på överlevnad. Amygdala är det som har hållit oss vid liv i alla de tiotusentals år som överlevnad handlade om att döda innan något eller någon dödade dig. Vår förmåga att välja om vi ska fly, stanna och slåss eller spela döda bestäms helt av Amygdala. Och alla minnen som är förknippade med dessa traumatiska situationer lagras i Hippocampus, den andra huvudkomponenten i det limbiska systemet.

När ett hot dyker upp tar Amygdala över.
Logik och fakta får omedelbart stå tillbaka för
primitiva överlevnadshandlingar.

Så våra reaktioner när någon nämner Corona eller annat potentiellt lidande ligger bokstavligen inte i våra händer, eftersom reptilhjärnan tillfälligt tar över för att säkerställa vår överlevnad. Eftersom en del av överlevnaden handlar om att inte behöva möta skrämmande eller på annat sätt smärtsamma känslor, är det detta som kommer att styra våra reaktioner.

Vad är den verkliga känslan - och vad finns under den?

Kevins bok är rik på övningar fokuserade på att hitta och rensa känslomässiga blockeringar. Den allra första heter What Were You Really Feeling. Dess syfte är att hjälpa dig hitta den underliggande känslan som du undvek genom att reagera eller svara på ett visst sätt när något triggade dig.

Så låt oss utforska vilka känslor begreppet Coronavirus väcker hos dig. När du läser ordet, eller tänker på det, kanske du märker irritation eller till och med rädsla. Kanske är det motsatta sant för dig, eller så kan du till och med uppleva en omedelbar impuls att ta reda på senaste fakta, regler och kunskap.

Oavsett vad du märkte i dig själv, stäng nu bara ögonen en kort stund, rulla tillbaka kameran till alldeles nyss när du reagerade, och rulla sedan tillbaka till ögonblicket innan reaktionen. Öppna dina sinnen nu och lägg märke till den känslomässiga reaktionen strax innan din faktiska reaktion. Den var förmodligen mycket flyktig och kanske nästan omärkbar, men troligtvis fanns det en känslomässig upplevelse som omedelbart avleddes av din medvetna reaktion.

Dessa känslomässiga reaktioner är de verkliga drivkrafterna för alla beteenden och svar på hot. De händer på en undermedveten nivå (drivs av Amygdala), så de är inget du kan styra.

Du är inte en logikdriven varelse, trots vad du kanske tror.

Fakta? Vems fakta?

Så vad är fakta om Corona-viruset? Jag tänker inte ens försöka besvara den frågan, eftersom det inte är målet med den här artikeln. Det jag vet är att fakta kan brukas och missbrukas, avsiktligt eller oavsiktligt missuppfattas och användas som vapen i alla diskussioner. Hur du använder fakta och för vilket syfte kommer att bestämmas inte av logiken i Cortex, utan av dina undermedvetna överlevnadsstrategier.

Hur du kan hantera dina reaktioner bättre

Eftersom det är Amygdala som styr i varje krisläge är det också där, i det undermedvetna, vi behöver fokusera för att åstadkomma förändring.

Vid olika tillfällen under vår uppväxt, ofta i tidiga barndomsår, har livet slagit till och skapat smärta - fysisk eller emotionell. Det kan vara så enkla saker som att du stod inför klassen, inte kunde svaret på en fråga och blev utskrattad. Skam, känna sig dum, inkompetent, och förmodligen beslutet att aldrig behöva känna så igen. Eller när någon skadade sig allvarligt mitt i en rolig lek - med slutsatsen att vi inte får vara lekfulla för då händer det hemska saker. Alltihop på en undermedveten nivå, helt oåtkomligt för den vuxnes logik och resonemang.

Här uppstår alltså de emotionella undvikanden som skapar vår livsstrategier, vilka i sin tur driver våra reaktioner och beteenden. Skam, inkompetent, glad - allihop känslor som blir tabubelagda i vårt undermedvetna.

Din utforskning börjar i dina egna emotionella rötter för att 1) få syn på dina egna livsstrategier och föreställningar om livet, 2) upptäcka vilka känslor dessa livsstrategier försöker skydda dig från, och 3) avsiktligt känna dessa känslor så att du märker att de inte egentligen kan skada dig på något sätt. Du kommer ofelbart att märka hur de liksom släpper taget om dig, hur tillvaron känns lättare när ditt undermedvetna inte längre behöver stjäla fullt så mycket livskraft från dig för att skydda dig från alla dessa inbillade faror.

Det är som att nya dörrar öppnas.

Mer läsning om vägar framåt hittar du genom att klicka här.

.