Rädsla, beslutsvånda, handlingsförlamning, avstängdhet, depression


Rädsla, beslutsvånda, handlingsförlamning, avstängdhet, depression

Av Lars Hornborg

Rädsla, beslutsvånda och handlingsförlamning har satt klorna i många av oss. Kriget i Ukraina, de skenande energipriserna och det vikande konjunkturläget blir för mycket att hantera. 

De jobbiga känslorna bubblar upp så fort vi tillåter oss att tänka på allt det hemska. Fasorna i hyreshusområdena när bomberna slår ner. Oron för den kommande vintern, om vi kommer att kunna betala elräkningarna - kommer det ens att finnas el så det räcker? Osäkerheten inför en framtid där jobben och hushållsekonomin är hotade.

Så vi stänger av så gott vi kan - de jobbiga känslorna, alltså. Trycker ner det obehagliga, försöker att bara tänka positiva tankar, bara tillåta positiva känslor.

Men det funkar inte - hjärnan fungerar inte så. När du försöker stänga av en "dålig" känsla sänker du aktiviteten i hela hjärnans känslocentrum. Du bidrar alltså till att försätta dig själv i ett tillstånd av depression.

Motsatsen till depression är inte glädje - motsatsen är att känna, ocensurerat, tillåta alla känslor, inte bara vissa. För när du gör det ger du ditt känslocentrum tillåtelse att fungera fullt ut - avstängdheten, tillvarons gråhet, meningslösheten och förlamningen kan inte annat än ge efter. Det går till och med att mäta vad som händer i hjärnan när du gör det - högre aktivitet, mer liv.

Vad du kan göra för att hjälpa dig själv

Grundutmaningen är att släppa det gamla mönstret att undvika jobbiga känslor. Eftersom känslor är vad de är, varken bra eller dåliga, och eftersom de allihop hänger ihop, behöver du träna på att tillåta alla känslor på lika villkor. Enkelt för en del av oss, svårare för andra.

För dig som behöver hjälp med att hitta framåt ur förlamningen, våndan, avstängdheten, det grå mörkret, finns helgen Ut ur mörkret - Lyckligare i livet - en helgworkshop som lotsar dig hela vägen från att sitta fast i avstängdheten till att få kontakt med känslorna och släppa det som håller dig nere – att få syn på vad som händer inuti oss, kunna frigöra sig från det, få kontakt med känslorna och att leva ”på riktigt” igen. Ut ur mörkret – lyckligare i livet.

  

.